ROWEROWE LOVE

dodano: 2021-05-22

W naszej okolicy jest sporo leśnych dróg idealnych dla turystyki rowerowej. Poniżej znajdziecie szczegółowy opis dwóch tras rowerowych w okolicy.

https://www.mojebieszczady.com/bieszczady-na-rowerze-ustrzyki-dolne-i-okolice-cz-i/

https://www.mojebieszczady.com/bieszczady-na-rowerze-dzika-dolina-stebnika-cerkwie-i-wielokulturowosc/

Kolejną propozycją jest Szlak Kolonizacji Józefińskiej pokazujacy historię osadnictwa niemieckiego na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Kolonizację Józefińską rozpoczął cesarz Józef II w drugiej połowie XVIII wieku kiedy to listy cesarskie zaczęły zachęcać niemieckich osadników do przybywania i osiedlania się na terenie Galicji. Za przyjazd i zasiedlenie oferowanych ziem kolonistom obiecywano szereg przywilejów, w tym: bezpłatne drewno budowlane, zwolnienie na okres dziesięciu lat od wszelkich podatków, jak i inne zapomogi pieniężne. Ostatecznie na terenie obecnej gminy Ustrzyki Dolne powstały cztery kolonie, a znajdowały się one w następujących miejscowościach: Bandrowie Narodowym – Bandrów Kolonia, na Stebniku – Steinfels, w Krościenku – Obersdorf i w Brzegach Dolnych – Siegenthal. Szlak Kolonizacji Józefińskiej rozpoczyna swój bieg w ustrzyckiej Izbie Regionalnej, skąd po obejrzeniu poświęconej niemieckim kolonistom ekspozycji należy udać się na deptak w samym centrum miasta. W rynku znajduje się pierwsza tablica oraz drogowskazy wskazujące przebieg szlaku. Z Ustrzyk Dolnych podążając drogą wojewódzką nr 896 udajemy się do Bandrowa Narodowego i Stebnika, a aby dotrzeć do Krościenka i Brzegów Dolnych wybieramy drogę krajową nr 84. W każdym z tych miejsc znajdują się tablice informacyjne oraz kolejne drogowskazy.

foto:  ROWEROWE LOVE